Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 13:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 56 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slovenija

1047 - J.W. Valvasor: BOGENŠPERK (Wagensberg). Ljubljana 1689.

160 EUR

1048 - J.W. Valvasor: BLED (Veldes). Ljubljana 1689.

90 EUR

1049 - Grafika slovenskog vojnog zapovjednika Andreasa Von Auersperga, bakropis iz 1720. godine.

60 EUR

1050 - POSTOJNA, Oznanilo, iz 1869.

16 EUR

1051 - Slovenija, šest vojnih zemljovida Talijanske vojske s prikazima Ljubljane, Kočevja, Škofje Loke, Litje, Višnje Gore i Monte Nevoso (Snježnik) .

20 EUR

1052 - Dr. Josip Gruden: Zgodovina slovenskoga naroda, Celovec 1910.

40 EUR

1053 - Růžena Černá: 1400 nasvetov! Izdala založba ''Žena in dom'' u Ljubljani, oko 1930.

10 EUR

1054 - Janez Vajkard Valvasor: Die Ehre des Hertzogthums Crain 1689 I-IV / Slava vojvodine Kranjske 1-4. Reprint iz 1970.

900 EUR

1055 - Janez Vajkard Valvasor: Opus Insignium Armorumque I-II / Velika grbovna knjiga 1-2. Reprint iz 1993.

450 EUR

1056 - Janez Vajkard Valvasor: Topographia Archiducatus Carinthiae 1688 / Topgrafija Nadvojvodine Koroške iz 1688. Reprint iz 2013.

600 EUR

1057 - Sigismund von Herberstein: Gratae posteritat. Viennae, 1560. (faksimil, Maribor, 2014.)

1500 EUR

1058 - Slovenještajerske vedute Carla Reicherta. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2015.

1200 EUR