Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 15:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 56 - Knjige, zemljovidi, plakati

Istra

831 - W. Blaeu: ISTRA. Amsterdam 1663.

250 EUR

832 - J.W. Valvasor: BOLJUN u Istri. Nirnberg, 1689.

90 EUR

833 - J.W. Valvasor: LOVRAN. Ljubljana 1689.

90 EUR

834 - J.W. Valvasor: PAZIN (Mitterburg). Ljubljana 1689.

90 EUR

835 - ISTRA. Atraktivna turistička reklama iz 1950-ih

60 EUR

836 - PULA, dva dokumenta iz 1889. i 1905. godine.

20 EUR

837 - Gioventù Calendario (MORTE AL FASCISMO LIBERTA AI POPOLI!), 1946.

30 EUR

838 - ISTRA, Memorandum oblasnog narodnog odbora za Istru, savezničkoj komisiji za ispitivanje granične linije između Jugoslavije i Italije.

70 EUR