Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.4.2020. 18:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 60 pogreška zupčanja

Opis: Mi.br. 60 pogreška zupčanja, dobra kvaliteta, rijetko.
  • Mi.br. 60 pogreška zupčanja
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 891
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: **