Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 1.4.2020. 7:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 99 pogreška pretiska, nedostaje V u VUJNA

Opis: Mi.br. 99 pogreška pretiska, nedostaje V u VUJNA. Vrlo poznata, atraktivna i rijetka pogreška. Opisana u PS za 2011 pod TP-I. Postoji samo jedan arak. Na B&P aukciji br. 41 ponuđena je i prodana marka sa donjom marginom. Odlična prilikoa za popunjavanje zbirke. Fotoatest Martinaš. Odlična kvaliteta.
  • Mi.br. 99 pogreška pretiska, nedostaje V u VUJNA
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 890
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: **