Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.9.2019. 8:36
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 83-84 FDC

Opis: Mi.br. 83-84 FDC preporučeno upućen u Nizozemsku. Odlična kvaiteta.
  • Mi.br. 83-84 FDC
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 896
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: