Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.1.2020. 0:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 70 nedostaje A u VUJNA

Opis: Mi.br. 70 nedostaje A u VUJNA zbog pomaka pretiska udesno.
  • Mi.br. 70 nedostaje A u VUJNA
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 895
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: **