Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.9.2019. 8:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo: KOPER - CHICAGO, S.A.D.

Opis: Preporučeno pismo: KOPER - CHICAGO, S.A.D. 29.11.1953., frankirano s nizom Deseta godišnjica AVNOJ-a poništeno prigodnim žigom Prvog Dana. Dva dolazna žiga Chicaga na poleđini. Vrlo dobra kvaliteta.
  • Preporučeno pismo: KOPER - CHICAGO, S.A.D.
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 900
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: