Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.7.2020. 19:57
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Jugoslavija

755 - Lot tri pisma upućena iz Kastva u Trst 1953 i 1954 godine.

20 EUR

756 - Preporučeno i zrakoplovom upućeno pismo iz Slanog u Australiju 31.05. 1947.

20 EUR

757 - Preporučeno i zrakoplovom upućeno pismo iz Žabara u New York 28.05. 1948.

12 EUR

758 - Zrakoplovom upućeno pismo iz Rijeke u Argentinu 29.08. 1952.

20 EUR

759 - Zrakoplovom upućeno pismo iz Siska u Argenitinu 04.05. 1953.

20 EUR

760 - Pismo upućeno iz Beograda u Split 22.12. 1962.

16 EUR

761 - Preporučeno i zrakoplovom upućeno pismo iz Sombora u Nizozemsku 06.05. 1957.

12 EUR

762 - Dva pisma upućena zrakoplovom iz Ljubljane u Čile 03.07.1967 i 18.06 1970.

12 EUR

763 - Pismo ratnog zarobljenika upućeno iz logora Mandalina kod Šibenika u Frankfurt a/M

18 EUR

764 - Pismo upućeno preko organizacije Crvenog Križa pisano u Splitu 15.05. 1945

45 EUR

765 - Lot 7 slikovnih dopisnica s temom JNA povodom 15 godišđnjice iste.

20 EUR

766 - Dopisnica s promiđbenim tekstom ANTITUBERKULOZNOG DISPANZERA.

18 EUR