Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 1:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Nezavisna Država Hrvatska

** 245 - Mi.br. 47/65 nezupčani niz u vodoravnim parovima

90 EUR

** 246 - Mi.br. 49 dva nezupčana četverca na dubokotisnom

50 EUR

(*) 247 - Mi.br. 52 Nezupčani vodoravni par marak iz niza krajobrazi

430 EUR

(*) 248 - Mi. br. 52 Nezupčani vodoravni par marak iz niza krajobrazi

410 EUR

(*) 249 - Mi. br. 52 Nezupčani vodoravni par marak iz niza krajobrazi

410 EUR

(*) 250 - Mi. br. 52 Nezupčani vodoravni par marak iz niza krajobrazi

450 EUR

** 251 - Mi.br. 50 i 60 u sutisku na gumiranom pelir papiru.

290 EUR

252 - Žurno i preporučeno upućeno pismo iz Zagreba u Njemačku 18.10. 1942.

20 EUR

253 - Preporučeno pismo upućeno iz Kraljevice u Švicarsku 06.09. 1943

16 EUR

254 - Preporučeno pismo upućeno iz Drniša u Švicarsku na Komitet Međunarodnog crvenog križa 29.03. 1943

25 EUR

255 - Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Švicarsku 28.08. 1943.

16 EUR

256 - Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Njemačku 16.09. 1943.

30 EUR