Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.7.2020. 23:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice

Slovenija

* 503 - Sutisak marke od 2 i 5 kruna

70 EUR

** 504 - Četverac marke od 20 vinara u kamenotisku s pomakom zupčanja

20 EUR

**/* 505 - Lot maraka verigari, sve pogreške zupčanja;

45 EUR

** 506 - Lot maraka verigari s pogreškama zupčanja

45 EUR

**/* 507 - Lot maraka verigari sve pogreške zupčanja,

40 EUR

** 508 - Novinska marka u desetercu nominale 2 pare

65 EUR

509 - Vrlo dobra stara zbirka maraka verigari.

270 EUR

510 - Porto, lot maraka s pogreškama u zupčanju,

18 EUR

* 511 - Mala zbirka provizornih porto maraka nastalih ručnim pretiskivanjem

25 EUR

**/* 512 - Lot porto maraka u dobroj kvaliteti s pogreškama zupčanja,

50 EUR

*/⦿ 513 - Mali album za uljepljivanje maraka s markama porta slaganima po bojama

100 EUR

514 - Mala zbirka novinskih maraka u albumu za uljepljivanje

60 EUR