Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 2:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Kovani novac - Hrvatska

VF 13 - SLAVONIJA, banovac, vrijeme Ladislava IV 1272-1290, VNGARIA, sigle R - L, Rengjeo 184, Ag, 0.73 g, 15 mm, VF

40 EUR

VF 14 - SLAVONIJA, banovac, Ban Stjepan Babonić 1280-82, križ iznad kune, sigle S - R, Rengjeo 183, Ag, 0.73 g, 15 mm, VF

180 EUR

15 - SLAVONIJA, bagatin, vrijeme Ladislava IV 1272-1290, sigle R - L, Rengjeo 187, Ag, 0.21 g, 10 mm, VF

120 EUR

VF 16 - SLAVONIJA, banovac, vrijeme Andrije III 1290-1301, sigle R - A, Rengjeo 193, Ag, 0.80 g, 15 mm, VF

80 EUR

17 - SLAVONIJA, bagatin, vrijeme Andrije III 1290-1301, sigle A, Rengjeo 207, Ag, 0.10 g, 8 mm, F

50 EUR

VF 18 - SLAVONIJA, banovac, Ban Stjepan IV Babonić 1310-16, sigle K - S, Rengjeo 210, Ag, 0.72 g, 15.5 mm, VF

130 EUR

XF 19 - SLAVONIJA, obol, vrijeme Bele IV 1235-1270, Rengjeo 73, Ag, 0.34 g, 12 mm, XF

60 EUR

XF 20 - SLAVONIJA, banovac, Ban Nikola 1322-25, Rengjeo 229, Ag, 0.62 g, 15 mm, VF

35 EUR

XF 21 - SLAVONIJA, banovac, Ban Mikac 1325-43, sigle B - M, Rengjeo 284, Ag, 0.62 g, 15 mm, VF

200 EUR

XF 22 - SLAVONIJA, banovac, Ban Ivan Babonić 1316-22, sigle R - I, Rengjeo 220, Ag, 0.73 g, 15 mm, VF

150 EUR

UNC 23 - Damir Mataušić, Široki groš Nikole III Zrinskog, 1983, Ag, 33.93 g, 42 mm, UNC

120 EUR

24 - Dubrovnik - Ragusa, talir (ducat et sem) 1754, VF

550 EUR