Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 16:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija

Dionice - Hrvatska

54 - ČAKOVEC - ZAGREB, dionica lokalne željeznice Čakovec - Zagreb, u Budimpešti, od 200 guldena, 14.05.1885.

50 EUR

55 - VIRJE, dionica "Hrvatska štediona" d.d. u Virju, 100 kruna, 12. 02.1906.

30 EUR

56 - ČAZMA, dionica "Hrvatska pučka štedionica" d.d. u Čazmi, 200 kruna, 3.11.1906.

20 EUR

57 - DRAVA - SAVA, dionica "Podravsko - Posavske vicinalne željeznice" d.d. u Budimpešti, 2 000 kruna, lipanj, 1907.

20 EUR

58 - GLINA - KOSTAJNICA, dionica "Hrvatska štediona" d.d. u Glini, Kostajnička štediona, 200 kruna, 19. 08.1916.

30 EUR

59 - ZAGREB, dionica "Hrvatski štamparski zavod" d.d. u Zagrebu, 250 kruna, 1919.

10 EUR

60 - ZAGREB, dionica "Triglav" d.d. u Zagrebu

40 EUR

61 - SPLIT, dionica "Pučka trgovinska banka" d.d. u Splitu, 400 kruna, 2.01.1922.

80 EUR

62 - LIVNO, dionica "Tvornica Portland cementa" d.d. u Livnu, 5 000 dinara, lipanj,1923.

30 EUR

63 - POTVRDNICA, deset poslovnih udjela Ribarske zadruge u OMIŠLJU, 1925.

15 EUR

64 - NAŠICE, dionica društva za iskorištavanje šuma, 2 000 švicarskih franaka, 27.9.1921.

16 EUR

65 - ZAGREB, dionica "Jugofarmacija" d.d. u Zagrebu, veledrogerija i tvornica farm. preparata, 100 dinara, 1. 01.1934.

20 EUR