Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 17:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija

Papirni novac - Hrvatska

-UNC 27 - 25 banica 1942, Mljekarstvo Š.Brebera, u ICG holderu s oznakom 30, Barac H28, VF, izuzetno rijetko

95 EUR

VF 28 - FIUME, 20 centesima, Buono di cassa, 1922?, Barac H146 strana 62, VF, izuzetna rijetkost

350 EUR

-VF 29 - FIUME, Republicca Sociale, 50 lira 2.5.1945, Barac H148 strana 62, -VF, izuzetna rijetkost

650 EUR

-VF 30 - FIUME, Republicca Sociale, 100 lira 2.5.1945, Barac H149 strana 62, -VF, izuzetna rijetkost

950 EUR

-UNC 31 - 20 kuna 1.9.1942, Savez zadruga državnih službenika, u ICG holderu s oznakom 55, Barac H33, -UNC, izuzetno rijetko

200 EUR

-UNC 32 - 50 kuna 1.9.1942, Savez zadruga državnih službenika, Barac H34, -UNC, izuzetno rijetko

300 EUR

-UNC 33 - 2 kune 25.9.1942, UZORAK / MUSTER (SPECIMEN) A000000, u ICG holderu s oznakom 55, -UNC, poznato samo par komada

800 EUR

34 - NDH, 2 kune 1942 u "četvercu", gornji desni rub, izuzetno rijetko i zanimljivo, XF

160 EUR

UNC 35 - 50 kuna 1944, UNC

1000 EUR

36 - 5 dinara 1991, serija B1, izuzetno rijetko, UNC

100 EUR

48 - VENECIJA, 10 dukata, 1798, izvrsna kvaliteta, XF

50 EUR