Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 15:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija

Žetoni

XF 18 - Hrvatska, COMITATIUS ZAGRAB, za zasluge, 1840, Mandić HR107/1 strana 41, VF, rijetko

40 EUR

XF 19 - Hrvatska, CONCORDIA, saborska spomenica, 1848, Mandić HR108/1 strana 41, VF, rijetko

40 EUR

XF 20 - Hrvatska, Crikvenica, Ad Turres, 10 para, Mandić HR9/1 strana 26, -XF, rijetko

17 EUR

XF 21 - Hrvatska, Dubrovnik Ragusa, dućan kod Vlahe, 10 para, Mandić HR16/1 strana 27, XF, rijetko

150 EUR

XF 22 - Hrvatska, Zadar, Bar Garibaldi, 80 centesima, Mandić HR100/1 strana 40, VF, izuzetno rijetko

70 EUR

XF 23 - Srbija, Bešlinov žeton, knez Lazar, AE, 22 mm, Mandić SR315/3 strana 221, XF, rijetko

30 EUR

XF 24 - Srbija, Bešlinov žeton, Svetozar Miletić, AE, 22 mm, Mandić SR315/1 strana 221, XF, rijetko

40 EUR

XF 25 - Srbija, Bešlinov žeton, Miloš Obilić, AE, 22 mm, Mandić SR315/9 strana 222, VF, rijetko

25 EUR

XF 26 - Srbija, Bešlinov žeton, princ Lazar, AE, 28 mm, Mandić SR316/1 strana 222, rijetko

35 EUR