Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 15:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija

Dokumenti i ostalo

220 - Potvrda o dodjeli ordena "Gross Kreuz des Rothen Adler-Ordens" za pruskog generala 9. vojnog korpusa ADOLFA RUMMERA VON RUMMERSGOFA. 1909.

200 EUR

239 - KAPETAN BIAGIO SUHOR, fotografija. Kapetan broda u uniformi s ordenima. Na fotografiji se vidi turski orden MEJIJI. Constantinople, listopad 1862.

55 EUR

240 - KAPETAN M. DRUSCOVICH

90 EUR

300 - Dekret o imenovanju Ivana Pezelja iz Kostrene kapetanom duge plovidbe u austrijskoj trgovačkoj mornarici. Trst, 1869. Uz to dokument iz 1914. na ime Ivana Pezelja u Kostreni.

50 EUR

301 - Potvrda francuskog ministra pomorstva 10. 5. 1912. o dodjeli “medalje za spašavanje” kapetanu MEDANIĆU na brodu “KOSTRENA”, koji je 25. 1. 1912. u vrlo teškom moru spasio cijelu posadu broda “GAULOIS”

140 EUR

306 - LOT: POGRANIČNA KARTA, Vitko Brolih, carinski činovnik. SUŠAK, 1940/41. + posjetnica Viska Broliha + betplanta karta Sušak-Kotor-Budva i natrag + plan za purge Sušak-Kostrena.

15 EUR

307 - POGRANIČNA PUTNA ISKAZNICA, Ivan Kraljić (KRK), 1929.

20 EUR

308 - Putna dozvola za zonu B (Sušak - Rijeka - Opatija), 1946.

20 EUR

309 - Dokument koji navodi broj Židova u Kraljevini SHS (The American Jewish Committee). New York, 21. 6. 1922.

20 EUR

310 - LOT: VOJNIČKA ISPRAVA policijskog stražara ANTUNA KERBAVČIĆA + 2 fotografije. Zagreb, 1939.

35 EUR

312 - Liječnička potvrda i recept Dr. Jakovljevića, liječnika zapovjedništva grada Zagreba u NDH. Zagreb, 1944.

16 EUR

313 - ISKAZNICA, M. Lalić, lovačka brigada, SARAJEVO, 1943.

15 EUR