Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2020. 10:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Dopisnica poništena žigom DALLA DALMAZIA ED ISTRIA

Opis: Dopisnica poništena žigom DALLA DALMAZIA ED ISTRIA upućena iz Pirana u Tinjan 06.03. 1914. Dobra kvaliteta.
  • Dopisnica poništena žigom DALLA DALMAZIA ED ISTRIA
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 941
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: