Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.7.2020. 9:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 5 sa žigom ZARA V.L.A.

Opis: Mi.br. 5 sa žigom ZARA V.L.A.
  • Mi.br. 5 sa žigom ZARA V.L.A.
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 920
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: