Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.8.2020. 18:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra 14.07. 1852 preko Šibenika u Blato na Korčuli. Rijetki žigovi ZARA V.L.A. I SEBENICO V.L.A. na poleđini dolaz curzola 15.07.
  • Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 919
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: