Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.8.2020. 18:43
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kmpletnim sadržajem

Opis: Pismo manjeg formata s kmpletnim sadržajem upućeno iz Kotora 03.02. 1880 u Aleksandriju. Žig COL VAPORE DAL TRIESTE. Dobra kvaliteta.
  • Pismo manjeg formata s kmpletnim sadržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 928
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: