Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 12.8.2020. 19:47
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno u Aleksandriju brodom iz Trsta. Žig COL VAPORE DAL TRIESTE. Tranzit i dolaz na poleđini.
  • Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 925
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: