Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.8.2020. 18:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo upućeno iz Kotora u Blato na Korčuli

Opis: Pismo upućeno iz Kotora u Blato na Korčuli 04.02. 1883. Žig LETTERE DI VAPORE. Tranziti i dolaz na poleđini. Kompletan sadržaj na papiru s monogramom. Dobra kvaliteta.
  • Pismo upućeno iz Kotora u Blato na Korčuli
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 932
  • Kategorija: Brodovi
  • Kvaliteta: