Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.7.2020. 4:52
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Baranja, Dalmacija i Rijeka

188 - Lot tri razglednice s prikazima Dalmatinskih narodnih nošnji.

45 EUR

189 - Čestitka upućena s otoka Preko (Oltre) u Čehoslovačku

55 EUR

190 - Pismo upućeno loko Zadar 11.12. 1920

20 EUR

191 - Pismo manjeg formata upućeno sa Silbe u Regensburg

55 EUR

192 - Lot, preporučeno i dva žurno upućena pisma iz Opatije u Volosko

40 EUR

193 - Lot dva pisma upućena iz Opatije u Volosko

40 EUR

194 - Preporučeno pismo upućeno iz Tisnog u Merano

220 EUR

195 - Dopisnica upućena s Paga u Zadar

16 EUR

196 - Provizorna dopisnica upućena iz Tisnog

30 EUR

197 - Dopisnica upućena iz Smilčića u Zadar

40 EUR

198 - Dopisnica upućena iz Vrsara (Orsera) u Trst

16 EUR

199 - Lot 6 provizornih dopisnica

55 EUR