Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 15:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija

61 - SPLIT, dionica "Pučka trgovinska banka" d.d. u Splitu, 400 kruna, 2.01.1922.

80 EUR

62 - LIVNO, dionica "Tvornica Portland cementa" d.d. u Livnu, 5 000 dinara, lipanj,1923.

30 EUR

63 - POTVRDNICA, deset poslovnih udjela Ribarske zadruge u OMIŠLJU, 1925.

15 EUR

64 - NAŠICE, dionica društva za iskorištavanje šuma, 2 000 švicarskih franaka, 27.9.1921.

16 EUR

65 - ZAGREB, dionica "Jugofarmacija" d.d. u Zagrebu, veledrogerija i tvornica farm. preparata, 100 dinara, 1. 01.1934.

20 EUR

66 - ZAGREB, dionica "Pharma" Apotekarsko d.d. u Zagrebu, 500 dinara, 1.11.1940.

8 EUR

67 - SISAK, zajam za rekonstrukciju i modernizaciju cesta, 50 dinara, 1.2.1971.

6 EUR

68 - TRBOVLJE, dionica "Ugljenokop" d.d., u Trbovlju, od 200 kruna, izdana u Beču, 1.08.1920.

20 EUR

69 - TRBOVLJE, dionica "Ugljenokop" d.d., u Trbovlju, od 200 kruna, izdana u Beču, 1.07.1922.

20 EUR

70 - TRBOVLJE, dionica "Ugljenokop" d.d., u Trbovlju, od 200 kruna, izdana u Beču, 1.07.1923.

20 EUR

71 - BEOGRAD, dionica "Opšte Jugoslovensko bankarsko društvo" a.d., u Beogradu, od 200 dinara, 14.02.1928.

15 EUR

72 - BEOGRAD, dionica "Električna centrala Fala" a.d., u Beogradu, od 10 000 dinara, 31.01.1924.

25 EUR