Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.7.2020. 10:52
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

11 - Omot pisma upućenog iz CARLSTADT (Karlovac) u AGRAM

40 EUR

12 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA

40 EUR

13 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA

50 EUR

14 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ADELSBERG

300 EUR

15 - Omot pisma upućenog iz FIUME (Rijeka) u DIAKOVAR

45 EUR

16 - Službeni dokument s kompletnim sadržajem upućen iz SPALATO

450 EUR

17 - Službeno pismo upućeno loko SPALATO

140 EUR

18 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO

140 EUR

19 - Ilirske provincije. Cirkularni dokument upućen 05.08. 1812

35 EUR

20 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda u Đakovo

60 EUR

21 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BUJE (Buja) u GRISIGNANA (Grožnjan) 1830 godine.

45 EUR

22 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BUJE (Buja) u TRIESTE (Trst) 23.07. 1841

40 EUR