Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.1.2020. 11:47
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

* 107 - 29 Listopad okomiti par sredina vodoravno nezupčana

40 EUR

(*) 108 - 29. Listopad nezupčani šesterac u originalnoj boji

220 EUR

* 109 - 29 Listopad 25 fil vodoravni par

50 EUR

* 110 - 29 Listopad 45 fil vodoravni par

50 EUR

*/(*) 111 - 29 Listopad 45 fil vodoravni par

50 EUR

** 112 - 29 Listopad kompletna serija u paru s rubnim brojevima

190 EUR

**/*/(*) 113 - 29 Listopad lot probnih otisaka

290 EUR

* 114 - Mali lot maraka 29. Listopad

12 EUR

115 - Mi.br. 51-54 na isječcima 20,25, i 45 fil.

60 EUR

* 116 - Mi. br. 51-54 kompletan niz u probnoj plavoj

70 EUR

(*) 117 - Probni otisak u crvenoj boji veličina 39x47 mm

110 EUR

(*) 118 - Probni otisak u crnoj boji veličina 39x47 mm

100 EUR