Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 11.7.2020. 5:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Brodovi

949 - Preporučeno pismo upućeno s broda K.u.K. KRIEGSMARINE S.M.S. WARASDINER

40 EUR

950 - Razglednica s prikazom SMS Kaiser franz Josef ispod Lovčena

20 EUR

951 - Razglednica Dubrnovika upućena sa SMS KAISER MAX

20 EUR

952 - Čestitka upućena s broda S.M.S WIEN

16 EUR

953 - Razglednica upućena sa S.M. BOOT 93F

20 EUR

954 - Razglednica s prikazom broda PRINZ HOHENLOHE

40 EUR

955 - Razglednica poslana sa salonskog parobroda Odin

120 EUR

956 - Razglednica salonskog brzog parobroda HERTHA

20 EUR

957 - Razglednica s prikazom Helgolanda

20 EUR

958 - Razglednica sa prikazom mornara na Helgolandu

20 EUR

959 - Dopisnica upućena iz Venecije u Beč

16 EUR

960 - Razglednica Umaga poslana parobrodom

18 EUR