Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 16:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Kraljevina Jugoslavija

714 - Mi.br. P 68 Bol na otoku Braču.

14 EUR

715 - Mi.br. P 68 Murska Sobota.

16 EUR

716 - Mi.br. P 68 Mostar.

14 EUR

717 - Mi.br. P 68 Milna na otoku Braču.

14 EUR

718 - Mi.br. P 68 Mežica s Pecom

14 EUR

719 - Mi.br. P 68 Ormož-Kupalište

14 EUR

720 - Mi.br. P 68 Ljutomer

14 EUR

721 - Lot slikovnih dopisnica iz više izdanja, 31 razna

65 EUR

** 722 - Devetnaest raznih prigodnih izdanja Kraljevine Jugoslavije

100 EUR

** 723 - Dobar lot maraka, sve čiste i bez falca, kompletne serije

45 EUR

724 - Lot zanimljivih pisama sva frankirana markama iz niza Mali Petar

20 EUR

* 725 - Mi.br. 53IF par 10 para/10 dinara pogreška tiska.

70 EUR