Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.1.2020. 12:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Nezavisna Država Hrvatska

** 286 - Mi.br. 3 službena 18-terac

150 EUR

** 287 - Službene, komplet nezupčanih maraka u četvercu

65 EUR

** 288 - Mali lot nezupčanih službenih maraka

20 EUR

**/* 289 - Josip Fon, neizdati trojac u tri nijanse

280 EUR

** 290 - Mi.br. 6 službena, kompletan arak s pogreškom tiska

220 EUR

**/*/(*) 291 - Zanimljiv lot maraka sve s pogreškama tiska

30 EUR

** 292 - Mali lot maraka sve s probojnim tiskom

20 EUR

**/*/(*) 293 - Mali lot maraka sve pogreške zupčanja

30 EUR

**/* 294 - Mali lot maraka sve nezupčane

45 EUR

295 - Dopisnica iz doba Kraljevine Jugoslavije

120 EUR

296 - Dopisnica iz doba Kraljevine Jugoslavije upućena iz logora Danica

120 EUR

297 - Dopisnica upućena loko Zagreb 18.12. 1944.

65 EUR