Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.10.2020. 13:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija

Rijeka i Kvarner

356 - RIJEKA FIUME, Austro-Ugarska, oznaka za kapetansku kapu, UNGARO-CROATO parobrodarska kompanija, rijetko, 60x45 mm

60 EUR

357 - RIJEKA FIUME, Kraljevina Jugoslavija, oznaka za kapetansku kapu, JADRANSKA PLOVIDBA d.d. SUŠAK , rijetko, 60x60 mm

60 EUR

358 - RIJEKA FIUME, oznaka za kapetansku kapu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 60x48 mm

50 EUR

359 - RIJEKA FIUME, oznaka za uniformu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 32x52 mm

35 EUR

XF 360 - RIJEKA FIUME, srebrna kutija za vizit karte s natpisom FIUME FACHING 1913-1914, XF

280 EUR

361 - BRIJUNI, ISTRA, talijanska medalja AL VALORE DI MARINA dodijeljena ribaru iz Fažane Orlandu Vaheru. AE, 33 mm, u originalnoj kutiji i sa diplomom.

2700 EUR

362 - RIJEKA FIUME, oznaka za kapu riječke gradske straže, XIX/XX stoljeće, rijetko

50 EUR

XF 363 - RIJEKA FIUME, medalja - orden izložbe ESPOZICIONE DI FIUME, izuzetno rijetko, XF

420 EUR

XF 364 - RIJEKA FIUME, medalja skupa artiljeraca 1940, originalna vrpca, AE, 30 mm, VF-XF

30 EUR

365 - RIJEKA FIUME, oznaka za kapu riječke gradske straže, XIX stoljeće, rijetko

100 EUR

366 - KASTAV, dopisnica kojom Muška učiteljska škola naručuje iz Praga čovječji kostur "cijeli sa stalkom". 1907. godina.

20 EUR

367 - RIJEKA-FIUME, 1902 red plovidbe Ugarsko Hrvatsko Parobrodarsko Društvo, atraktivno, 9,4x14,2 cm, 40 strana i zemljovid

65 EUR