Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 8:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

49 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1753, GB, Barac B302, Ag - 28,2 g, VF, (veliki broj 1753)

150 EUR

50 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1753, GB, Barac B302, Ag - 28,52 g, VF, (mali broj 1753)

150 EUR

51 - DUBROVNIK-Ragusa, Vižlin 1754, Barac 303, Ag - 28,36 g, VF, izuzetno rijetka godina

560 EUR

52 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1755, GB, Barac B304, Ag - 28,48 g, VF, rijetka godina

250 EUR

53 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1756, GB, Barac B305, Ag - 27,92 g, F/VF

100 EUR

54 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1759, GB, Barac B308, Ag - 28,33 g, VF

150 EUR

55 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1759, GB, Barac B308, Ag - 28,51 g, XF

270 EUR

56 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1760, GB, Barac B309, Ag - 26,73 g, VF/XF

200 EUR

57 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1762, GB, Barac B311, Ag - 28,36 g, VF/XF

180 EUR

58 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1765, GB, Barac B314, Ag - 26,36 g, F+

70 EUR

59 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1765, GB, Barac B314, Ag - 28,38 g, VF/XF

140 EUR

60 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1765, GB, Barac B314, Ag - 28,18 g, VF+

160 EUR