Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.6.2024. 3:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Dalmacija

** 179 - PS br. 10 pogreška pretiska 00 umjesto 60

70 EUR

180 - Preporučeno pismo upućeno iz Korčule u Trst 08.08. 1919

40 EUR

181 - Pismo upućeno iz Šibenika u Trst 23.05. 1919.

18 EUR

182 - Provizorna dopisnica sa žigom pošte Babino Polje 19.04. 1921.

18 EUR

183 - Provizorna dopisnica dofrankirana i upućena iz Šibenika u Dubrovnik 09.02. 1921

25 EUR

**/* 184 - Lot marka sve s pogreškama pretiska.

90 EUR

185 - Lot tri dokumenta s provizornim biljezima izdanima za Tirol, Julijsku Krajinu i Dalmaciju

25 EUR

186 - Lot tri dokumenta s provizornim biljezima izdanima za Tirol, Julijsku Krajinu i Dalmaciju

25 EUR

187 - Kompletne novine Öeseterreichischer Volksfreund br. 4 iz 1850 godine sa žigom pošte FIUME 15.1. 1850.

30 EUR

188 - Dvojezični dokument izdan 13.05. 1850 godine od uprave pošte grada Rijeke

150 EUR

** 189 - Mi.br. 70 četverci u dvije nijanse plave boje. Odlična kvaliteta.

50 EUR

* 190 - Mi.br. 78 I,II,III pretisak u sva tri tipa.

20 EUR